Cầu nối của Việt Nam và Nhật Bản.
Công Ty Cổ Phần VIETNAM TRADING sẽ hỗ trợ ngành thương mại Việt Nam(chuyên xuất nhập khẩu), Thông dịch và Phiên dịch tiếng Việt - tiếng Nhật, trợ giúp du học học sinh Việt Nam.

Giảng-dạy-tiếng-Nhật

Đào tạo tiếng Nhật

Xác định rõ mục tiêu học tiếng Nhật
Nếu không xác định rõ mục tiêu thì học cũng chỉ để học.
Bản thân luôn nêu cao mục tiêu mình muốn học và phải học vì điều gì thì mới duy trì được động lực trong học tập.

Học vì tự bản thân
Học không phải vì người khác hay để cho người khác nhìn vào. Luôn tâm niệm học để phát triển bản thân sẽ là cách để nâng cao thành quả học tập tốt nhất.

Học để có thể “Nói được”.
Học trong sách giáo khoa là để “Nhớ” được tiếng Nhật. Việc luyện tập nhiều lần thật kỹ lưỡng để từ “Nhớ” sang có thể “Nói được” là rất quan trọng.

Học tập tự chủ liên tục
Thời gian nửa năm học tuy ngắn nhưng có thể đọc viết được chữ Kana và nói được một chút. Tuy nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ có thể vận dụng tiếng Nhật một cách tự nhiên. Không chỉ trong thời gian học tập ở trung tâm mà ngay cả sau khi tốt nghiệp, sang Nhật thành thực tập sinh vẫn phải tìm hiểu những điều chưa biết, tạo lập cho mình cách học tập hiệu quả và xem trọng việc hình thành ý thức để có thể đạt đến trình độ hỏi han được những người Nhật xung quanh