Cầu nối của Việt Nam và Nhật Bản.
Công Ty Cổ Phần VIETNAM TRADING sẽ hỗ trợ ngành thương mại Việt Nam(chuyên xuất nhập khẩu), Thông dịch và Phiên dịch tiếng Việt - tiếng Nhật, trợ giúp du học học sinh Việt Nam.

Tầm Nhìn và Triết Lý Kinh Doanh

Cầu nối của Việt Nam và Nhật Bản

Với mong ước sẽ trở thành cầu nối cho Việt Nam và Nhât Bản Công ty cổ phần Vietnam Trading đã được thành lập vào năm 2013.

Vào thế kỷ thứ 17 giữa Nhật Bản và Việt Nam giao dịch mạnh qua chế độ Thương mại Châu Ấn Thuyền,lúc đó có hơn 200 thương nhân người Nhật sinh sống tại Hội An.

Những vị ấy đã góp tiền và xây dựng lên.Nên có tên gọi là Cầu Nhật Bản.
Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An, đặt tên cho chiếc cầu là Lai Viễn Kiều, với ý nghĩa là “Cầu đón khách phương xa”.
Hôm nay Cầu Nhật Bản này nối lên tình thâm giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Vietnam Trading đã nhờ hình ảnh và ý nghĩa của Cầu Nhật Bản làm ký hiệu cho công ty với dụng ý muốn nói lên công ty sẽ trở thành một cầu nối vững vàng cho hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Công ty cổ phần Vietnam Trading
Giám đốc Yuri Sawamura

Triết lý công ty

Kết nối thông tin,sản phẩm,nhân tài cho Nhật Bản và Việt Nam,
Cùng tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc trong vật chất lẫn tinh thần cho hai nước,
Và sẽ là cầu nối để cống hiến cho sự phát triển kinh tế cho Việt Nam và Nhật Bản.

Ký hiệu công ty

logo-mente